Menu
 
Bezoek de gloednieuwe tentoonstelling 'Drie eeuwen grafische industrie'!

Industriemuseum zoekt culturele communicatie wizard (m/v/x)

29/03/2019

De zes Gentse stedelijke musea zijn gebundeld in twee autonome gemeentebedrijven (AGB). In het AGB Kunsten en Design, bundelen MSK, Design Museum en S.M.A.K. de krachten. In het AGB Erfgoed bundelen het STAM, het Huis van Alijn en het Industriemuseum de krachten. De twee AGB’s hebben samen een zakelijk team dat aangestuurd wordt door de algemeen zakelijk directeur. In elk museum leidt een museumdirecteur alles in schitterende banen, samen met een enthousiast team van museummedewerkers.

Je werkt binnen het Industriemuseum en rapporteert rechtstreeks aan de coördinator publiekswerking en communicatie, maar je werkt ook autonoom. Je bent actief betrokken in interne overlegstructuren, zoals teamvergadering, regelmatig communicatie-overleg, personeelsvergadering en projectmatige meetings. Je zorgt voor een transparante informatie doorstroming als contactpersoon promotie bij de Stad Gent.

Je maakt deel uit van het team publiek van het Industriemuseum en werkt nauw samen met de andere communicatiemedewerker.

Als verantwoordelijke (digitale) communicatie en pers sta je in voor het uitvoeren en initiëren van acties inzake de verspreiding van informatie via (digitale) communicatiekanalen, het onderhouden en verder uitbouwen van een persnetwerk en het praktisch organiseren van evenementen.

Je staat in voor het vergroten van de zichtbaarheid van het museum door gebruik te maken van persrelaties, social media en gerelateerde PR acties. Je bent hoofdverantwoordelijke voor deze aspecten van de museumcommunicatie en eerste aanspreekpunt voor de pers.

Je volgt veranderingen in het medialandschap nauwlettend op om deze tijdig te integreren in een nieuwe media-aanpak.

Je werkt op onderstaande resultaatdomeinen:

Communicatie (o.a. digitale communicatie en sociale media)
- Je zorgt voor de uitwerking van communicatieplannen (algemeen en per tentoonstelling) rekening houdend met de strategische doelstellingen van beide musea en de te bereiken doelgroepen.

Je doet de planning, opvolging en opmaak van tekst en beeld van de digitale nieuwsbrieven, social media en de website in het kader van een uitgewerkt strategisch plan.
- Je doet de planning en opvolging van het drukwerk van tentoonstellingen en activiteiten in functie van de communicatieplannen behoort ook tot jouw takenpakket.
- Je onderzoekt, evalueert en stuurt de communicatie-tools Je maakt afspraken en volgt promotionele samenwerkingen op met externe partners.
- Je volgt het advertentiebeleid op en maakt de werkplanning voor advertenties op (ook van mediaruilovereenkomsten)
- Je maakt de planning voor de publiciteit aan het onthaal van het museum.
- Je staat in voor de opmaak, redactie en vertalingen van promoteksten voor tentoonstellingen en activiteiten allerlei.
- Je volgt stadsbrede evenementen op zoals Erfgoeddag, Lichtfestival, Cultuurmarkt, museumnacht, etc.
- Je onderhoudt de contacten met Dienst Toerisme Gent, Toerisme Vlaanderen, Stadspromotie, Toerisme Oost-Vlaanderen, etc. en zorgt voor de concrete uitvoering van acties.

Pers en Media

- Je maakt een persplanning op en voert deze uit.
- Je ontwikkelt relaties met (inter)nationale pers.
- Je levert tekst– en beeldmateriaal aan voor de pers.
- Je vertaalt tentoonstellingen als een sterk verhaal voor de pers.
- Je volgt de perswerking op in nauwe samenwerking met de coördinator publiekswerking en communicatie.
- Je doet nazicht van de kwaliteit van de persartikels.
- Je organiseert persmomenten.

Distributie promotiemateriaal

- Je zorgt voor de opmaak, planning en opvolging van de distributie van het promotiemateriaal, waaronder ook beurzen, evenementen, verschillende stadsdiensten.
- Je initieert en stuurt een team vrijwilligers of stagiairs promoteam aan. 
- Je beheert het aanwezige promotiemateriaal in het depot.
- Je volgt de adresbestanden op.
- Je zorgt voor een pro-actieve informatie-doorstroming naar de verschillende partners uit verschillende departementen, zoals jeugddienst, seniorendienst, publiekszaken, etc.

Redactie, eindredactie en copywriting

- Je schrijft en redigeert heldere teksten en vertaalt het programma op een aantrekkelijke en begrijpbare manier naar de verschillende doelgroepen.
- Je zorgt voor een efficiënte (eind-)redactie voor alle publieks- en persteksten zowel online als offline: zaalteksten, promotionele teksten, expoboekjes, persberichten, bezoekersgidsen, e-mailings, blogteksten,…
- Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de vertalingen van teksten met externe medewerkers.

Evenementen

- Je werkt mee aan onze publiekswerking door het organiseren van evenementen

Interne communicatie

- Je zorgt voor de bevordering van de informatie-doorstroming naar de verschillende teams van het museum door het ontwikkelen van tools.

Administratieve backoffice

- Je zorgt voor de ordening van alle documenten m.b.t. communicatie op de V-schijf.
- Je volgt facturatie op via SRM

Teamwerking

- Je neemt deel aan teamoverleg.
- Je bouwt een extern netwerk uit.
- Je doet aan kennisdeling met collega’s uit het werkveld.

Contactpersoon Eline Chalmet, eline.chalmet@stad.gent, 0486 07 71 54

Alle info over de voorwaarden, selectiestappen en praktische informatie vind je op de jobsite van de Stad Gent. Je vindt er ook de specifieke vacatures voor Huis van Alijn, STAM of MSK. Solliciteren kan tot 15 april 2019.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf mij uit