menu
 
Bezoek de gloednieuwe expo Kassa kassa!

PRAKTISCH

INDUSTRIEMUSEUM

Minnemeers 10
9000 Gent
09 323 65 00

OPEN

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 9 tot 17 uur

Weekend, feestdagen en schoolvakanties van 10 tot 18 uur

Elke eerste donderdag van de maand open tot 22 uur

 

GESLOTEN

Op woensdag gesloten, maar uitzonderlijk open op woensdag tijdens de Gentse Feesten, de krokus- en herfstvakantie

Tijdens de kerstvakantie gesloten op 24, 25, 31 december en 1 januari

NIEUWS

VERHALEN UIT DE COLLECTIE

Lieven Bauwens: ondernemer en spion

Aan het einde van de 18e eeuw ontdekt Gentenaar Lieven Bauwens dat in Engeland de Mule Jenny gebruikt wordt om katoen te spinnen. Hij laat zo’n machine naar het vasteland smokkelen en richt fabrieken op, eerst in Passy (Parijs) en kort daarna in Gent. ‘J’ai crée un second Manchester’, zegt hij er in 1803 zelf over. Een geniaal zakenman of een gewiekst zakkenvuller die zijn werkvolk uitbuitte? De ondernemer en ‘zijn’ Mule Jenny hebben alleszins hun plek veroverd in de geschiedenisboeken én het Industriemuseum.

meer lezen
Druktechnieken

Drukwerk: we kunnen niet zonder. Al eeuwenlang rollen boeken, affiches en kaartjes van de pers. Steeds sneller, steeds meer. Als drager van kennis, informatie en reclame of als aandenken aan een speciale gelegenheid. Vandaag leven we meer dan ooit in een multimediale wereld. Online advertenties, sociale media, websites: de communicatiemiddelen lijken eindeloos. En toch wordt er ook nu nog heel wat gedrukt.


Drukken is in essentie een middel om tekst en beeld te vermenigvuldigen. Doorheen de eeuwen worden hiervoor verschillende technieken gebruikt. Het uitzicht, de mogelijkheden, de kwaliteit en de snelheid mogen dan wel verschillen van techniek tot techniek. Maar voor elk ervan zijn steeds dezelfde vier basiselementen nodig: de drukvorm die het af te drukken beeld draagt, het te bedrukken materiaal zoals papier, de inkt en de drukkracht of het drukprocédé. In dit artikel maak je achtereenvolgens kennis met hoogdruk, diepdruk, steendruk, offset, zeefdruk en digitale druktechnieken.

meer lezen
Van letterzetter tot grafisch ontwerper

Voor een tekst gedrukt kan worden, gaat er een heel proces aan vooraf. Vandaag noemen we dit de prepress en is de computer het belangrijkste werkinstrument. Maar tot enkele decennia geleden vormen zetterijen, uitgerust met letterkasten met loden handletters en zetmachines, belangrijke aparte entiteiten in de grafische industrie.

meer lezen
Emailleren: een ingenieuze techniek

Het emailleren van metaal is een eeuwenoude techniek. De oudste toepassingen van email of smeltglas zijn vooral decoratief. In de 19e eeuw wint ook het functionele aspect aan belang. De evolutie van de metaalindustrie maakt massaproductie mogelijk. Gietijzer, ijzer of staal worden in de gewenste vorm gegoten of gemodelleerd en krijgen nadien een beschermlaag in email. Tijdens het interbellum piekt de emailindustrie met de verkoop van tienduizenden reclameborden en grote hoeveelheden huisraad.

meer lezen
Het verhaal van Ignaas Snauwaert (1762-1836)
Boer, wever, overlever

 

Twee ponden. Dat is het bedrag dat Pieter De Vreese van de parochie krijgt om de 5-jarige Ignaas te ‘cammen en cuysschen’ en van enkele kleren te voorzien. We schrijven het jaar 1767 en bevinden ons in Nevele, een plattelandsdorp ten westen van Gent. Ignaas Snauwaert is daar in 1762 geboren, als jongste zoon van Domijn Snauwaert en Anna Maria De Smet. Drie kinderen van het gezin sterven vroeg. Maria Cornelia en Carola zijn amper 2 jaar, Joannes sterft als zuigeling van drie weken oud. Beide ouders overlijden als Ignaas 5 jaar is. Emmanuel, de oudste van het gezin, is te jong en te arm om voor zijn kleine broertje te zorgen. Ignaas wordt als weeskind uitbesteed. 

meer lezen
Het verhaal van Jozef Balthazar (1891-1957) en Marie Daeninck (1892-1983)
Liefde voor de drukkerij, liefde voor elkaar

 

Een eenvoudig rijhuisje met een ‘voorplaats’, een keuken met een Leuvense stoof, een buitenkoer met een wc. Dat is het decor waarin Jozef geboren wordt, op 1 augustus 1891, in de Gentse volkswijk Blaisantvest. Vader Frans werkt als rangeerman in het nabijgelegen Rabotstation. Moeder Maria zorgt voor hun kroost en het huishouden. De jeugd van Jozef speelt zich af op amper één vierkante kilometer. Overdag gaat hij naar school in de Molenaarsstraat. Na schooltijd amuseert hij zich rot met de bende van de ‘Plezante Veste’. Moeder Maria en stiefzus Mimi vertellen later meermaals dat Jozef de grootste speelvogel van de hele buurt was. 

meer lezen
Het verhaal van Juliana De Corte (1901-1987)
Zingen, om de zorgen te vergeten

 

Het huishouden waarin Juliana aan het begin van de 20e eeuw geboren is, staat model voor het Gentse arbeidersgezin uit die tijd. Haar beide ouders werken lange dagen in de textiel. Pa controleert als ‘verificateur’ de geweven stoffen in de grote textielfabriek aan de Voorhaven, ‘de Grasfabriek’ in de volksmond. Ma werkt vanaf haar 8 jaar tot haar huwelijk in de vlasfabriek. Daarna houdt ze thuis een klein café open waar vooral de zaterdag en zondag veel arbeiders komen. 

meer lezen
Het verhaal van Norbertine De Cock (°1954)
Een kind in de Lokerse haarsnijderijen

 

Het werken in en voor een haarsnijderij krijgt Norbertine met de paplepel mee. Haar vader Emiel werkt als haarsnijder in één van de vele Lokerse fabrieken. Moeder Leontine zorgt voor het huishouden en bewerkt thuis de staarten en poten van hazen en konijnen. Al vroeg helpen Norbertine en haar broers en zussen mee. Het gezin huurt een huis van de bazin van vader Emiel in de wijk Heirbrug, niet ver van de fabriek. Mevrouw Anna Cogen leidt haarsnijderij Epouse Jacobs-Cogen met strenge en kordate hand. Vader en moeder De Cock zien in dat hun dochter Norbertine graag en goed werkt. Ze stippelen haar toekomst uit. Zij zal in de haarsnijderij werken wanneer ze de vereiste leeftijd heeft behaald. En zo geschiedde ook. Norbertine start bij Madame Anna op haar veertiende.

meer lezen
Het verhaal van Pieter Decausemaeker (1828 – 1902)
Spazzacamino! Spazzacamini! Schoorsteenvegersknechtjes gezocht!

 

Het beroep van schoorsteenveger hangt samen met de evolutie in de woningbouw. Het bouwen van stenen schouwen vinden we al vroeg in bouwvoorschriften terug. Bovendien willen wetgevers dat deze regelmatig een reinigingsbeurt krijgen om brandgevaar te voorkomen. Het vuile werk is echter niet aan iedereen besteed. 

meer lezen
Kinderarbeid in België

Al sinds de prehistorie werken kinderen mee in het gezin. Ze trekken erop uit om voedsel te verzamelen, helpen op het land of bij ambachtelijke taken. Op het einde van de 18e eeuw leeft nog 80% van de bevolking in de Zuidelijke Nederlanden van de landbouw. In de vruchtbare polders, op de leemgronden van Henegouwen en Haspengouw, in de streek tussen Samber en Maas en in de Condroz komen grote en sterke landbouwbedrijven voor. In Vlaanderen en het westelijke deel van Brabant zijn het vooral arme keuterboeren die een klein lapje grond pachten.

meer lezen
De leerplicht in België

Op 26 december 1864 ziet de Ligue d’Enseignement het levenslicht, een nationale vereniging met als doel het onderwijs in België te verbeteren en te verruimen. Lagere scholen zijn doorgaans toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. Maar niet alle scholen zijn gratis. Voor arbeiders- en boerenkinderen is het minder evident om schoolgeld te betalen. Veel kinderen in de lagere klassen moeten werken om het gezinsinkomen te verhogen. In 1883 komt er een eerste wetsvoorstel voor het invoeren van de algemene leerplicht voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. De meeste katholieke politici en ook verschillende liberalen zijn niet voor het idee gewonnen.

meer lezen

schrijf je in voor de nieuwsbrief

schrijf mij uit