menu
 
ONTDEK ONS GENTSE FEESTEN-PROGRAMMA

BEZOEKERSREGLEMENT

Dit tijdelijk bezoekersreglement is een aanvulling op het reguliere bezoekersreglement van het museum. De tijdelijkheid is gebonden aan de duur van de maatregelen die door de overheid getroffen worden omtrent COVID-19 die een impact hebben op het museumbezoek. De regels in dit tijdelijk bezoekersreglement zijn dominant ten opzichte van de regels in het reguliere bezoekersreglement. 

ARTIKEL 1 // TOEGANG TOT HET MUSEUM

De openingsuren kunnen afwijken ten opzichte van de reguliere openingsuren, deze tijdelijke openingsuren zullen steeds duidelijk terug te vinden zijn op de website van het museum, aan de ingang en de balie.

ARTIKEL 2 // TOEGANG TOT DE ZALEN

Er wordt een maximum aantal bezoekers bepaald dat gelijktijdig in de museumzalen aanwezig mag zijn. Om de museumzalen te bezoeken, dient men een toegangsbewijs aan te schaffen of te reserveren. Op we website van het museum is terug te vinden op welke verschillende wijzen dit kan.

Door een toegangsbewijs aan te schaffen, verklaart de bezoeker tijdens het museumbezoek te voldoen aan alle COVID-19 maatregelen die op dat moment van kracht zijn. Om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, zullen specifieke richtlijnen meegegeven worden bij het museumbezoek. Deze richtlijnen kunnen evolueren in functie van de maatregelen die door de overheid getroffen worden omtrent COVID-19. Deze richtlijnen zullen steeds terug te vinden zijn op de website van het museum en zullen zichtbaar opgesteld zijn aan de balie en op eventuele andere plaatsen in het museum. 

Door een toegangsbewijs aan te schaffen, verklaart de bezoeker zich akkoord met het naleven van deze richtlijnen tijdens het museumbezoek. Indien deze richtlijnen niet duidelijk zijn voor de bezoeker, wordt deze geacht verduidelijking te vragen bij het museumpersoneel. Bij het niet-naleven van deze richtlijnen kan de toegang tot het museum ontzegd worden door de bevoegde diensten.

Het museum volgt strikt alle voorschriften die door de hogere en lokale overheden worden opgelegd of geadviseerd om mogelijke besmettingen met het coronavirus COVID-19 te vermijden. Alle mogelijke preventiemaatregelen worden hierbij genomen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

Aan de bezoekers wordt uitdrukkelijk gevraagd alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en de aangegeven richtlijnen op te volgen. In geen geval kan het museum of zijn personeel aansprakelijk gesteld worden indien zich bij bezoekers, ondanks alle voorzorgen en genomen maatregelen, een besmetting zou voordoen. 

ARTIKEL 3 // INWERKINGTREDING EN DUURTIJD

Dit tijdelijk reglement treedt in werking op 18 mei 2020 en blijft geldig zolang de overheid maatregelen treft met betrekking tot COVID-19 die een impact hebben op het museumbezoek.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

schrijf mij uit